Školský rok 2011-2012

Momentky...

Rekonštrukcia podlahy

Aj tento školský rok k nám zavítala návšteva z ďalekej Kanady a neprišla s prázdnymi rukami. Poskytla nám finančnú pomoc, pre realizáciu rekonštrukcie podlahy v priestoroch triedy a chodby.

Touto cestou sa chceme poďakovať aj Obecnému úradu za poskytnutie pomoci pri upratovacej činnosti a zabezpečení prezentu pre hosti.

Sláviček z materskej školy 2011 - obvodné kolo

Dňa 19.10.2011. sa v našej materskej škole stretli deti celého obvodu pri príležitosti súťaže materských škôl "Sláviček z materskej školy" - obvodné kolo. Deti súťažili v speve ľudových piesni. Každy sa predstavil inou ľudovou piesňou, pri ktorých ich doprevádzal Mgr. Ľ. Halajčik na akordeóne. Cieľom obvodného kola bolo vybrať 5 najlepších speváčikov, ktorý bodú reprezentovať náš obvod na Regionálnej prehliadke ľudových spevov vo Veľkých Kapušanoch.

Touto cestou ďakujeme všetkým zúčastneným materským školám, Obecnému úradu Lekárovce za finančnú výpomoc, Školskému úradu Pavlovce nad Uhom za krásne ceny a našej tete vedúcej a tete kuchárke za výborné občerstvenie.

sláviček z mš 2011