Momentky 2012-2013

 

Výchovno-vzdelávacia akcia:

k príležitosti marca"mesiaca kníh" sme sa s deťmi vybrali na poznávaci výlet do obecnej knižnice v obci Bežovce, kde deti priamo pozorovali prácu tety knihovníčky, ktorá im porozprávala veľa zaujimavosti o knihách a knižniciach. Deti si z veľkým nadšenim obzerali detskú literatúru, vypočuli si zaujímavý príbeh od dobrej tety knihovničky a samozrejme sme tento deň využili aj na návštevu naších kamarátov z materskej školy, s ktorými sme sa spolu zahrali, zaspievali a vyšantili na multifunkčnom ihrisku pri ich škole.

Počas fašiangového obdobia sme v našej škôlke usporiadali " rozprávkový karneval", na ktorých sa zúčastnili krásne masky v podani naších detí.Táto akcia slúžila deťom na úplné odviazanie sa od denných povinnosti deti v MŠ. Masky sa pradstavili krátkym ľudovým pásmom s fašiangovou tématikou. Spievali, tancovali, hodovali pokiaľ vládali...

Dňa 18.12.2012 sa v našej škôlke stalá úžasná vec. Prišiel nás navštíviť naozajstný Mikuláš spolu s jeho pomocníkmi čertom, anielom a hračkami.Tieto role obsadili žiaci ZŠ Bežovce, ktorí nám zahrali krásne divadielko s vianočnou tématikou s názvom "Mikulášska čižma". Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým vystupujúcim žiakom, vedeniu ZŠ Bežovce za spoluprácu a hlavne pani A.Derkačovej, K.Popovičovej a E. Mandulovej za prípravu kostýmom na vystupenie a všetým zúčastneným za vecné dary na posedenie pri jedlička a za úžastnú atmosféru.