Kolektív našej škôlky:

Riaditeľka:         Bc. Tatiana Rozmošová

Učiteľka:            Mária Kicová

Vedúca ŠJ:         Viera Bobíková

Školníčka:          Jana Behunčíková

Kuchárka:          Mária Sabo-Balogová